Ohlášky – 6. června 2021

1. Děkujeme sestře farářce Janě Hofmanové z Brna za dnešní službu Slova i svátosti.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Sbírka bude věnována na fond solidarity se sbory, které nezvládnou uhradit celou letošní částku 200 tis Kč do Personálního fondu.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí v 16 hodin se po dlouhé době opět sejdou rodiče a děti ke svému programu na zahradě. Od 18:30 se rovněž na zahradě koná mimořádná porada staršovstva.

V úterý bude konfirmační cvičení a večer od 20:00 poslední biblická hodina pro dospělé online.

V pátek mají vyučování děti od 14:30 a mládež od 18 hodin.

4. Děkujeme rodičům Hájkovým za finanční dar sboru při příležitosti křtu syna Tomáše.

5. Z úterní schůze staršovstva informujeme: Presbyteři začali připravovat Rozvojový plán sboru.

Staršovstvo je v létě pozváno do Chleb k jednání o společné budoucnosti. Plánovali program na červen i na celé léto; také zastoupení s. farářky, když bude na dovolené.

Svoláváme brigádu na nátěr západních oken na kostele, v pátek 25. 6. a v sobotu 26. června. Informace získáte i přihlásit se můžete u br. Šťastného. Během léta budeme organizovat důkladný úklid v kostele.

Při sbírce darů na JJ jsme ve sboru vybrali 7 900 Kč. Za všechny dary děkujeme. Výroční sborové shromáždění svoláme na 19. září.

6. Zahájili jsme dlouhodobou sbírku na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu. Děkujeme.

7. Věnujte pozornost tisku i dalším nabídkám vzadu na stole a na nástěnkách. Zvláště zveme ke společnému víkendu do Herlíkovic, kam se můžete přihlásit.

8. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, NŠ vede Alžběta Hájková a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

9. Po bohoslužbách nás zvou Samuelovy rodiče k pohoštění u domečku na zahradě.