Ohlášky – 5. září 2021

1. Dnes vítáme v Nymburce i hořátevské sestry a zveme je i vás všechny k besedě po bohoslužbách. Nejdříve v presbyterně promítneme video z letošního tábora. Pak budou venku pro děti připraveny hry. U domečku se můžeme sejít při malém pohoštění a rozhovorech. Těšíme se na vás!

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám br. Jan Roskovec. Sestra farářka a řada členů sboru bude celý víkend v Herlíkovicích.

3. V úterý se sešlo ke své schůzi staršovstvo. Část programu zabraly přípravy na Výroční sborové shromáždění (VSS), které bylo kvůli covidu odloženo. Bude se konat v neděli 19. září hned po bohoslužbách zde v kostele. Prosíme všechny členy s hlasovacím právem, aby se zúčastnili. Tentokrát však nebudou čteny výroční zprávy. Jsou k dispozici již od jara na sborovém webu. Kdo chcete, můžete si vzít výtisk a přečíst si zprávy doma, případně si u s. farářky vyžádat výtisky další. Zkontrolujte seznam členů po jeho aktualizaci staršovstvem. Vše najdete vzadu na stole. Při shromáždění budeme tedy číst a schvalovat jen zprávu finanční a rozpočet na rok 2021. Bude též třeba splnit zadání z loňského VSS a odhlasovovat některé investice. Jistě bude i prostor k dotazům a rozhovoru.

4. Pravidelné vyučování dětí a schůzky mládeže začnou až v polovině září; konkrétně v pátek 17. 9. Biblické hodiny pro dospělé se budou konat vždy první a třetí středu v měsíci od 20:00. První středu v Nymburce, třetí středu v Hořátvi. Vždy budou ohlašovány týden předem.

5. Ve schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout ČB i KJ, výtisky kázání a další tiskoviny. Sestra Tereza Cimrmannová spolu s poradnou Včera nás zve na besedu do Městské knihovny. Téma je nazváno: „Když rodiče stárnou… jak zvládnout péči a jak se dorozumět.“ Beseda se koná ve čtvrtek 9. září od 17:30 hodin.

6. Chrámová sbírka dnes bude věnována na školy Evangelické akademie.

7. U varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Pavel Hamták a Irena Opočenská. Děkujeme.