Ohlášky – 5. května 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce. Chrámová sbírka bude věnována na solidaritu se sbory, které nestačí letos zaplatit celý obnos do personálního fondu.

2. V příštím týdnu se konají tato setkání:

V pondělí 29. dubna se sejdou rodiče s nejmenšími dětmi. Pokud počasí dovolí, tak na zahradě v 16:30.

Ve středu se v 19 hodin sejde komise vytvořená k vyřešení situace hořátevské fary.

V pátek ve 14:30 mají vyučování děti a v 18 hodin se sejde mládež.

3. Srdečně zveme ke Zpívání s církevním kantorem Ladislavem Moravetzem. Koná se v sobotu 11. května od 17 hodin v sále za kostelem. Program nazvaný: „ … jaro Boží lásky život obnoví“ bude pokračovat s malou pauzou na občerstvení do 20. hodiny. Přijďte si zazpívat a seznámit se s novým zpěvníkem, který se v ČCE chystá k vydání. Bratr Moravetz nám také v neděli poslouží jako varhaník.

4. Další program v květnu, ke kterému jste zváni v Poděbradském seniorátu, najdete v informacích na nástěnce. Také již se blíží letošní Noc kostelů. Můžete si vzadu vzít brožuru s programy ve Středočeském kraji. Náš sborový program bude podrobně vytištěn a ve městě zveřejněn. Noc kostelů bude v pátek 24. května. Za vaši pomoc i pečivo budeme opět vděčni.

5. Ohlašujeme dlouhodobou sbírku darů na Jeronýmovu jednotu – do konce května. Zapisujte se na listinu vzadu na stole. Peníze můžete buď složit zde nebo na účet sboru se zprávou, že jde o JJ.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová.

Službu má Jiří Hofman.

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz