Ohlášky – 5. dubna 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, počtvrté jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu epidemie koronavirem až do odvolání jsou z nařízení vlády zrušena všechna veřejná shromáždění, také bohoslužby a jiná setkání v týdnu.

5. dubna, na Květnou neděli, si buď můžete pustit bohoslužby z internetové nabídky naší církve, nebo si přečíst bohoslužby, které budou na těchto stránkách sboru. Kázání na text z evangelia podle Lukáše, kapitola 19, verše 28–44, „Vjezd do Jeruzaléma“. Nabízíme roznášku kázání i církevního tisku pro ty, kteří nemají přístup na internet. Prosím, dejte vědět na faru o každém, komu bychom mohli takto posloužit.

2. Sborový zpravodaj Evangelický Posel k velikonocům bude umístěn na webové stránky. Také zde najdete výroční zprávy o stavu sboru za rok 2019.

3. Srdečně zveme k velikonočním bohoslužbám, které bychom alespoň na dálku mohli prožívat spolu v jednotném čase:

Na Velký pátek v 18:00. Budou čteny pašije podle Lukáše a krátké kázání. K písním sa modlitbám se můžete připojit.

V neděli Vzkříšení Páně budou rovněž připraveny bohoslužby. Na internetových stránkách sboru najdete odkaz na spuštění přenosu, nebo text ke čtení. Sbírka bude celocírkevní na Hlavní dar láska Jeronýmovy jednoty; letos pro sbor Hranice na Moravě na opravu a přístavbu kostela. Letáky JJ jsou na faře a na internetu.

4. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Pochopitelně se nebude jednat o shromáždění a bohoslužby. Zatím bude kostel otvírán podle vašeho zájmu. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

5. Moderní technologie nám umožňují setkávat se na internetové síti. Toho užíváme pro schůzky s mládeží: každý pátek od 18 hodin. Také rodiče s nejmenšími dětmi mají svou schůzku po síti v úterý a v pátek vždy od 10:00. O velikonočním týdnu však zveme pouze k úternímu setkání.

6. Farní charita sv. Mikuláše ve spolupráci se skauty nabízí pomoc seniorům a handikepovaným občanům. Zapojeni jsou i členové sboru. Můžete i na naší faře upozornit na lidi, o kterých víte, že by pomoc potřebovali.

8. Doporučujeme podívat se na tento nový odkaz Diakonie ČCE: jsmesvami.diakonie.cz

Diakonie vyhlašuje novou sbírku na podporu nejvíce postiženým současnou epidemií. Informace najdete pod uvedeným odkazem.

9. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

10. Na faře je možné si vyzvednout poslední čísla Kostnických jisker a Českého bratra číslo 3. Kdo nemáte doma Evangelický zpěvník, můžete se pro něj během týdne také zastavit.