Ohlášky – 5. června 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. Dnes večer jste zváni na faru k Hovorům o víře. Dnešní téma je o „ Hřích

3. Zítra, na svatodušní pondělí se konají ekumenické bohoslužby, tentokrát v Husově sboru. Jsme srdečně zváni. Začátek je v 18 hodin a po bohoslužbách bude připraveno pohoštění u nás v presbyterně.

4. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin

V úterý schůze staršovstva od 19 hodin na faře.

Ve středu biblická hodina na faře od 20:00.

V pátek se vyučování dětí ani mládež nekoná.

5. V pátek zveme na Noc kostelů 2022. Program ve třech kostelích města začíná v 18 hodin a je uveřejněn na plakátovacích plochách. Program v našem kostele si můžete vyzvednout při vycházení vytištěný.

Prosíme vás o pomoc s pohoštěním a stavěním stanů a dalších prací. Vzadu si rozeberte poutnické noviny a také Českého bratra.

6. Prosíme, kdo jste ještě nepřispěli na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu, abyste tak učinili. Dnes sbírka končí a zítra musí být odeslána. Zapisujte se na listině vzadu na stole a peníze dejte do zvláštního košíčku s nápisem Jeronýmova jednota. Nebo můžete dar poslat na účet pod VS 5.

7. U varhan dnes slouží Alexander Koukol, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu mají Jana Kinclovás a Pavel Hamták. Děkujeme.

8. Dnešní chrámová sbírka je určena na Evangelickou diakonii. Letos sbírka podpoří chráněné bydlení diakonického střediska v Litoměřicích.

Po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a k pohoštění, které připravila rodina konfirmanda Josefa.