Ohlášky – 4. září 2022

1. Příští neděli zveme k bohoslužbám. V Nymburce poslouží seniorátní farářka Míla Hofmanová. Část našeho sboru se s. farářkou bude na víkend v Herlíkovicích.

2. V týdnu se konají tato setkání:

Zítra, v pondělí, jsme zváni k ekumenické akci: Modlitba za nemocnici Nymburk organizuje nemocniční kaplanka a faráři tří církví v Nymburce. Na programu budou zpěvy z Taizé a mezi modlitbami krátké promluvy. Modlitba se koná v kostele sv. Jiljí od 17 hodin. Přijďte podpořit toto shromáždění.

V úterý se na zahradě sejdou rodiče s dětmi od 16 hodin. Potom od 19 hodin schůze staršovstva.

Ve čtvrtek bude první konfirmační cvičení, od 17:15. A potom zkouška zpěvu od 18:15.

3. Máme smutnou zprávu, že v úterý tragicky zahynul bratr Pavel Hanuš. Rozloučení s ním se koná v krematoriu v pátek, 9. září od 11:15.

4. Již nyní začínáme zvát k tzv. Jubilejní neděli, a sice 9. října bude náš sbor slavit 125 od svého založení v Nymburce a 240 let v Hořátvi. Při té příležitosti také bratr synodní senior předá medaile vděčnosti několika členům sboru. Program připravujeme na dopoledne i odpoledne. Brzy rozešleme pozvánky.

5. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme.

6. Dnešní sbírka je určena pro školy Evangelické akademie. Dopis o loňské sbírce a seznam škol najdete na vývěsce.

7. Dnes po bohoslužbách vás všechny zveme na zahradu ke kávě a rozhovorům. Děti si zahrají hru a potom půjdeme do presbyterny, kde nám mládež promítne fotky a video z letošního tábora.