Ohlášky – 22. března 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravíme z fary a zde jsou sborová oznámení pro 4. neděli postní, podruhé jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu epidemie koronavirem až do odvolání jsou z nařízení vlády zrušena všechna veřejná shromáždění, také bohoslužby a jiná setkání v týdnu. Výjimku mají pohřby.

2. V uplynulém týdnu jsme se v našem kostele rozloučili se dvěma věrnými sestrami, které zemřely. V úterý se sestrou Jaroslavou Fidrmucovou a v pátek se sestrou Marií Vrbatovou. Vzpomínáme na ně s vděčností našemu Pánu a modlíme se za zarmoucené rodiny.

3. Moderní technologie nám umožňují setkávat se na internetové síti. Toho užívá zatím mládež, která bude mít dál pravidelnou schůzku v pátek od 18 hodin.

4. Děkujeme všem, kteří již nabídli svou pomoc: při pohřebních shromážděních v kostele, šitím roušek, rozvážením roušek a církevního tisku a kázání, případně i nákupu. Nabízíme dál služby a prosíme, abyste se hlásili, kdo chcete pomáhat i kdo službu potřebujete. Sestra farářka nabízí pastorační rozhovory po telefonu: 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com Neostýchejte se požádat o pomoc.

5. Sborová brigáda na zahradě a v domečku byla svolána na sobotu 4. dubna od 9:00. Prosíme, aktuálně si ověřte na faře, jestli se sejdeme. Potřeba by to bylo.

6. Výročné sborové shromáždění je odloženo na neurčito. Dosavadní staršovstvo tedy až do nové volby zůstává ve své funkci.

7. Farní charita sv. Mikuláše ve spolupráci se skauty nabízí pomoc seniorům a hendikepovaným občanům. Zapojeni jsou i členové sboru. Můžete i na naší faře upozornit na lidi, o kterých víte, že by pomoc potřebovali.

8. Po celé postní období probíhá dobrovolná celocírkevní sbírka na mateřskou školu v Bejrútu. Organizuje Diakonie ČCE a zaštiťuje Synodní rada. Bližší informace jsou ve 3. čísle Českého bratra; také elektronicky. Dary je nyní možné posílat na sborový účet číslo 203157120/0600, s variabilním symbolem vašeho rodného čísla a se zprávou pro příjemce: postní sbírka. Děkujeme.

9. Doporučujeme podívat se na tento nový odkaz Diakonie ČCE: jsmesvami.diakonie.cz

Diakonie vyhlašuje novou sbírku na podporu nejvíce postiženým současnou epidemií. Informace najdete pod uvedeným odkazem.

10. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz