Ohlášky – 30. října 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu.

2. Dnes večer se na faře konají Hovory o víře. Téma zní: Přirozenost a milost. Začátek je v 19 hodin. Jste zváni.

3. V týdnu se konají tato shromáždění:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin. Potom od 19 hodin schůze staršovstva.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení od 17:15.

V pátek mají vyučování děti od 14:40 a mládež schůzku od 18:00.

V sobotu se mohou učitelé NŠ zúčastnit semináře v Kolíně. Ještě je možné se přihlásit.

4. Dále srdečně zveme na přednášku: Komunikace s rodiči v seniorském věku a jak se vzájemně neztratit

Výlet do psychologie stárnutí, krátká přednáška s besedou. Mgr. T. Cimrmannova, Ph.D.

Přednáška se koná v úterý 8. 11. v 17.30-19 h/Poradna Včera v Obecním domě (boční vchod)/Vstup zdarma. Místa si můžete rezervovat na adrese: nymburk@dementia.cz, sms 776 159 475 

5. Již dnes oznamujeme, že v soboru 12. listopadu bude náš sbor hostit konvent Poděbradského seniorátu. 50 delegátů bude jednat v naší presbyterně a my jako hostitelé, bychom se měli postarat o pohoštění. Prosíme tedy o pomoc. Na listinu můžete zapisovat, jestli přinesete sladké nebo slané pečivo. Také je třeba, aby od 8 do 15 hodin byla vždy služba, která se o hosty bude starat. K tomu připravíme příští neděli tabulku, kam, prosíme, abyste se vždy podle rozvrhu hodin zapisovali. Děkujeme.

6. Na vývěskách i vzadu na stole se podívejte a zapište se na vánoční nabídku nástěnného kalendáře kostelů i předplatného ČB. Tento časopis naší církve můžete také podpořit finančně. A ještě informace od Farní charity: pro sobotu 12. listopadu hledáme dobrovolníky k přebírání zboží v Albertu pro potravinovou sbírku. Hlaste se přímo na Charitě.

7. Dnes má službu u varhan Jan Roskovec, v nedělní škole Veronika Grollová a presbyterskou Ester Šárovcová. Děkujeme jim i ještě manželům Grollovým, že včera odvezli věci do Charity.

8. Dnešní chrámová sbírka sbírka bude celocírkevní na Jubilejní toleranční dar – to znamená na bezúročné půjčky sborům, které opravují nebo staví. Děkujeme předem za vaše dary.