Ohlášky – 3. října 2021

1. Děkujeme sestře farářce Janě Hofmanové za dnešní službu Slova.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka, kdy budeme slavit Díkčinění za úrody a bude vysluhována sv. Večeře Páně. Chrámová sbírka bude věnována na Sociální a charitativní pomoc.

3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý schůze staršovstva, od 19 hodin v presbyterně.

Ve středu se na faře koná biblická hodina pro dospělé. Začátek je ve 20:00.

V pátek budou mít biblickou hodinu děti, od 14:30 v domečku. Mládež se nesejde, protože místo pátku pojede v sobotu na společnou akci.

4. V neděli – za týden – 10. října srdečně zveme na koncert souboru Vox nymburgensis, který se koná v našem kostele od 16:30. Výtěžek bude věnován hospicu Nablízku, který známe a konali jsme tu na jeho podporu již víc koncertů. Vstupné bude dobrovolné. Plakáty najdete v kostele i venku ve skříňce a informační letáčky o hospicu si rozeberte.

5. Vyzvedněte si ČB a KJ. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Lia Venerová, nedělní školu učí Helena Härtlová a presbyterskou službu má Pavel Hamták. Děkujeme.

7. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku.