Ohlášky – 3. května 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, poosmé jen ve virtuální podobě:

1. Dnes, 3. května, se poprvé konají bohoslužby v Hořátvi, v kostele. Zveme k nim také na příští neděli, 10. května. Můžete se přihlásit u sestry farářky, abychom byli schopni dodržet počet 15 návštěvníků. Bohoslužby v nymburském kostele jsou podle rozhodnutí staršovstva odsunuty až na pozdější neděli, kdy bude snad již počet lidí uvolněn.

2. Srdečně zveme k sledování nedělních bohoslužeb audio i čtených na těchto našich web stránkách. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

Zvláště doporučujeme audio „Slovo na doma“ připravené každý den již na 8. hodinu ranní.

3. V týdnu zveme k účasti na sborových setkáních po síti.

Stačí odkliknout tuto adresu: https://meet.jit.si/ccenymburk a přihlásit se jménem.

nejmladší děti v úterý od 10:00

staršovstvo v úterý od 19:00

biblická beseda pro dospělé, „bibliseda“ ve středu od 20:00

školní děti se v pátek 8. května nesejdou

mládež se sejde podle domluvy

nedělní on-line beseda na jit.si od 11:00

4. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

5. Na faře si můžete vyzvednout nebo požádat o dovážku Českého bratra (vložené CD), Kostnických jisker, Protestanta, tištěných bohoslužeb. Kdo nemáte doma Evangelický zpěvník a rádi byste zpívali písně uváděné v přenášených bohoslužbách, můžete si zpěvník také vyžádat.

6. Děkujeme všem, kteří jste přispěli na účelové i nedělní sbírky. Podrobně se o částkách můžete informovat v rubrice „Sbírky v čase koronaviru“.

7. Prosíme, nezapomínejte na to, že i v době zavřeného kostela sbor musí pravidelně odvádět své platby. Budeme vděčni za vaše dary na nedělní sbírky (VS 613), za salár (VS 9) a nyní aktuálně za příspěvek na Jeronýmovu jednotu, který musíme odeslat do 31. května. Tento dar označte VS 914100.

8. V sobotu jsme se v poděbradském kostele rozloučili se sestrou Janou Šklíbovou, která zemřela 23. dubna. Vzpomínáme na ni s vděčností Pánu Bohu a zarmoucené rodině vyprošujeme potěšení a naději ve vzkříšení našeho Pána.