Ohlášky – 29. května 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští Svatodušní neděli pouze do Nymburka. Budeme slavit konfirmaci Josefa Váchy a vysluhovat svatou večeři Páně. Prosíme, myslete na to ve svých modlitbách a přípravách.

2. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý od 16 hodin setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

Ve středu od 15:30 konfirmační cvičení.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování děti. V 18 hodin mládež.

3. Hovory o víře, které měly být dnes, přesouváme na příští neděli, 5. června od 19 hodin.

4. Prosíme, kdo jste ještě nepřispěli na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu, abyste tak učinili. Je to vedle saláru příspěvek každého člena sboru. Z fondu se pak pomáhá potřebným sborům. Zapisujte se na listině vzadu na stole a peníze skládejte u s. Šárovcové. Nebo můžete dar poslat na účet pod VS 5.

5. V nejbližší době zveme k těmto událostem:

Ve středu, 1. června na koncert nymburského komorního orchestru v kostele sv. Jiljí.

O svatodušním pondělí, 6. června, jste zváni do Husova sboru. Letos budou ekumenické bohoslužby tam – od 18 hodin. Pohoštění pak u nás v presbyterně.

A také ohlašujeme letošní Noc kostelů v pátek 10. června od 18 hodin. Budeme vás opět prosit o pomoc s pohoštěním a stavěním stanů a dalších prací. Vzadu si rozeberte poutnické noviny a také Českého bratra.

6. Vyřizujeme pozdravy celému sboru od bratra Jiřího Kaliny, který včera navštívil s. farářku z vězení.

7. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Jana Hofmanová a presbyterskou službu má Pavel Hamták. Děkujeme.

8. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. A po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a k rozhovorům.