Ohlášky – 29. března 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, potřetí jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu epidemie koronavirem až do odvolání jsou z nařízení vlády zrušena všechna veřejná shromáždění, také bohoslužby a jiná setkání v týdnu. Zítřejší 5. neděli postní bude sloužit bohoslužby synodní senior Daniel Ženatý a přenos bude možné sledovat na ČT 2. To doporučujeme a proto tentokrát nenajdete na našich stránkách samostatné bohoslužby, ale jen krátkou pobožnost. Nabízíme však roznášku církevního tisku a výtisků příspěvků z internetových stránek sboru pro ty, kteří nemají přístup na internet. Prosím, dejte vědět na faru o každém, komu bychom mohli takto posloužit.

2. Od úterka do pátku bude mít sestra farářka dovolenou a bude mimo Nymburk. Na telefonu a internetu však bude.

3. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Pochopitelně se nebude jednat o shromáždění a bohoslužby. Zatím bude kostel otvírán podle vašeho zájmu. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

4. Moderní technologie nám umožňují setkávat se na internetové síti. Toho užíváme pro schůzky s mládeží: každý pátek od 18 hodin. Také rodiče s nejmenšími dětmi mají svou schůzku po síti v úterý a v pátek vždy od 10:00.

5. Sborová brigáda pravděpodobně v ohlášeném termínu 4. dubna nebude. Individuální práce na zahradě kolem kostela však možné jsou.

6. Výročné sborové shromáždění je odloženo na neurčito. Dosavadní staršovstvo tedy až do nové volby zůstává ve své funkci.

7. Farní charita sv. Mikuláše ve spolupráci se skauty nabízí pomoc seniorům a handikepovaným občanům. Zapojeni jsou i členové sboru. Můžete i na naší faře upozornit na lidi, o kterých víte, že by pomoc potřebovali.

8. Po celé postní období probíhá dobrovolná celocírkevní sbírka na mateřskou školu v Bejrútu. Organizuje Diakonie ČCE a zaštiťuje Synodní rada. Bližší informace jsou ve 3. čísle Českého bratra; také elektronicky. Dary je nyní možné posílat na sborový účet číslo 203157120/0600, s variabilním symbolem vašeho rodného čísla a se zprávou pro příjemce: postní sbírka. Děkujeme.

9. Doporučujeme podívat se na tento nový odkaz Diakonie ČCE: jsmesvami.diakonie.cz

Diakonie vyhlašuje novou sbírku na podporu nejvíce postiženým současnou epidemií. Informace najdete pod uvedeným odkazem.

10. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

11. Na faře je možné si vyzvednout nová čísla Kostnických jisker a Českého bratra číslo 3.