Ohlášky – 28. července 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce.

2. Staršovstvo vyhlásilo dobrovolnou sbírku na opravu oken na faře v Nymburce. Bude provedeno zdvojení skel, opraveny a natřeny rámy. Dohromady 39 kusů oken. Okna již jsou odvezena a zpátky budou do konce prázdnin. Cena za repase a opravu rámů je dohromady 215 000 Kč. Prosíme, kdo chcete přispět, abyste peníze posílali buď na účet sboru pod VS 19 nebo složili v kostele v hotovosti a zapsali se na sběrací listinu. Děkujeme.

3. Prosíme o pomoc s vyklízením hořátevské fary. Určeny byly zatím dva termíny brigád. Vždy v sobotu od 8 hodin ráno. Nejprve 10 srpna a potom 24. srpna. Budou užitečné pracovní rukavice. Kdo by mohl poskytnout větší přívěs pro vyvážení starého nábytku, bude to vítáno. O dopravě do Hořátve se domluvte na faře nebo telefonicky. Děkujeme, že pomůžete. Faru v Hořátvi chystáme k prodeji, protože její nutné opravy i provoz jsou pro sbor příliš drahé. Pro shromažďování v naší Kazatelské stanici hledáme nové prostory, zejména v zimním období.

4. Prosíme, nezapomínejte také na sbírku na Tomala Biswase, kterého dlouhodobě podporujeme na studiích. Každý měsíc mu posíláme 650 Kč.

5. Nabízíme časopis ČB a KJ. Rozeberte si je a můžete přispět do kasičky.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Službu má Jana Kinclová.

7. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.