Ohlášky – 27. června 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám br. Jan Roskovec. S. farářka odjíždí v sobotu s dětmi, mládeží a dvěma sestrami z našeho sboru na tábor.

2. V příštím týdnu se v úterý sejdou konfirmandi a rovněž v úterý zveme k setkání „Hovory o víře“, tentokrát na téma „Odpuštění a oběť“, které připraví br. Jan Roskovec. Setkání začíná v 19:30 buď na zahradě nebo na faře.

Ve čtvrtek se v našem sboru setkají zástupci místní ekumeny.

V pátek se v 18 hodin sejde mládež.

3. Vyslechněte část dopisu, který do sborů zaslala SR:

„Kvůli čtvrteční přírodní katastrofě na Jižní Moravě se neprodleně sešli členové synodní rady a vedení Diakonie ČCE. Společně rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků ČCE uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE otevřeli veřejnou sbírku. „V modlitbě myslíme na všechny, kdo trpí následky tornáda na jižní Moravě. Hledejme cesty, jak pomoci, třeba finančně prostřednictvím sbírky, kterou vyhlásila naše církev spolu s Diakonií. Všem moc děkujeme za podporu,“ vyzývá k podpoře synodní senior Daniel Ženatý.

Jen přes noc a během následujícího dopoledne se na sbírkovém účtu sešlo více než 2.000.000 Kč. A příspěvky stále přichází – stav účtu v pátek byl 3.250.000 Kč. Děkujeme! Právě v tuto chvíli má rychlá pomoc obrovský smysl.

V našem sboru věnujeme na pomoc postiženým dnešní chrámovou sbírku. Kromě tohos své další dary můžete posílat buď přímo na účet Diakonie, nebo formou DMS a dalšími způsoby, které najdete vytisknuté na nástěnce u východu.

4. Děkujeme bratru Jindřichovi Šťastnému a dalším, že natřeli západní horní okna našeho kostela. Ještě bude třeba pokračovat v nátěrech na oknech dolních.

5. V nových schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout nová čísla KJ a ČB, který se tentokrát věnuje tématu „Hledání partnera, svatba.“

6. Prosíme o vaši obětavost při dlouhodobé sbírce na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu. Děkujeme.

7. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, při kytaře Josef Koláčný, NŠ vede Martina Votavová a presbyterskou službu má Ester Šárovcová a Pavel Hamták.

8. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na pomoc postiženým na Jižní Moravě.

9. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě a Roskovcovi nabízejí třešně, které si můžete v týdnu kdykoli natrhat.