Ohlášky – 26. září 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Poslouží nám sestra farářka Jana Hofmanová. Naše sestra farářka bude mít z rodinných důvodů volnou neděli.

2. Dnes večer, od 19 hodin, zveme k setkání na faře, nazvaném „Hovory o víře“. Prosíme, dejte vědět, kdo přijdete.

3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý se sejdou rodiče s nejmenšími dětmi – v 16:30.

V pátek zveme děti k biblické hodině, od 14:30 v domečku. A v 18 hodin se sejde mládež.

4. Již dnes ohlašujeme, že v neděli 10. října, v 16:30 se v našem kostele bude konat koncert souboru Vox nymburgensis. Výtěžek bude věnován hospicu Nablízku, který známe a konali jsme tu na jeho podporu již víc koncertů. Vstupné bude dobrovolné. Plakáty najdete v kostele i venku ve skříňce a informační letáčky o hospicu si rozeberte.

5. Vyzvedněte si nová čísla ČB a KJ. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Jana Janů Jeřábková. Děkujeme.