Ohlášky – 25. září 2022

1. Za dnešní službu slova děkujeme bratru faráři Josefu Danielu Benešovi ze Švýcarska. Bratr farář prožil mládí na nymburské faře, jako jedno z šesti dětí někdejšího nymburského faráře a seniora, Josefa Beneše. Vítáme jej i jeho manželku a sestry u nás. Také děkujeme za finanční dar sboru, který bratr Beneš z vděčnosti za život svého otce věnoval.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli (2. 10.) do Hořátve i do Nymburka. Budeme slavit Díkčinění za úrody a bude vysluhována sv. večeře Páně. Sbírku věnujeme na Sociální a charitativní pomoc, letos určenou pro uprchlíky z Ukrajiny.

3. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý se na zahradě sejdou rodiče s dětmi od 16 hodin.

Ve středu bude biblická hodina v Hořátvi, od 19 hodin. Můžete se přihlásit s. farářce do auta.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení, od 17:15. A potom zkouška zpěvu od 18:15.

V pátek se sejdou děti k biblické hodině ve 14:40 a mládež v 18 hodin.

4. Srdečně zveme na Jubilejní neděli, a sice 9. října, kdy bude náš sbor slavit 125 od svého založení v Nymburce a 240 let v Hořátvi. Při té příležitosti bratr synodní senior, Pavel Pokorný, předá medaile vděčnosti několika členům sboru. Pro tento celodenní program musíme zajistit také pohoštění a prosíme vás o pomoc. Je připravena tabulka – elektronicky i na papíře na zadním stole, kam můžete zapisovat, co připravíte a kdy donesete. Děkujeme, že na to již předem budete myslet.

5. Prosíme zpěváky, aby se hned po bohoslužbách zdrželi v kostele ke zkoušce zpěvu.

6. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

7. Po bohoslužbách zveme na kávu a k rozhovorům na zahradě.