Ohlášky – 25. dubna 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Stále platí omezené počty – v Hořátvi 20 a v Nymburce 35 lidí. A prosíme nadále o dodržování všech pandemických opatření.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení, od 20 hodin biblická hodina pro dospělé.

V pátek mají v 17 hodin vyučování děti a od 19:30 má schůzku mládež.

3. Děkujeme všem, kteří jste podpořili Potravinovou sbírku v Nymburce. Ať už dobrovolnickou pomocí v Albertu, či nákupem zboží včera, nebo v týdnu a uskladněným v našem kostele. Farní charita tak může znovu potřebným rodinám i jednotlivcům rozdávat trvanlivé potraviny a drogistické zboží.

4. Vzadu na stole nabízíme výtisky ČB a KJ a leták Jeronýmovy jednoty.

5. Na připravené listině si ještě týden můžete objednávat nový Evangelický zpěvník pro sebe, nebo zasponzorovat zpěvníky pro sbor. Pak již odešleme celkovou objednávku na Synodní radu.

6. Dnes u varhan slouží Regina Váchová a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme.

7. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.