Ohlášky – 24. října 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Připomeneme si Den reformace a budeme slavit večeři Páně. Sbírka bude celocírkevní na Jubilejní toleranční dar.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí mají setkání rodiče s nejmenšími dětmi – v presbyterně od 16:30.

Ve středu schůzka seniorů v domečku od 14:30.

V pátek děti biblickou hodinu mít nebudou, protože jsou podzimní prázdniny. Mládež se o schůzce domluví.

4. Vzadu v kostele jsou nové pozvánky, například do Městské knihovny na besedu s Petrou Procházkovou o Bělorusku (Út, 17:30). Také nabízíme nová čísla ČB a KJ.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Regina Váchová, nedělní školu učí Veronika Grollová a presbyterskou službu má Ester Šárovcová. Děkujeme.