Ohlášky – 24. července 2022

1. Děkujeme bratru Miroslavu Cejnarovi za dnešní službu Slova.

2. Sestra farářka je na svatbě syna Matouše a vrátí se až 27. července.

2. Informujeme o smutné události. Ve čtvrtek zemřela sestra Milada Havránková, dlouholetá presbyterka našeho sboru. Rozloučení v našem kostele se bude konat v pátek 29. července ve 13 hodin.

3. Příští neděli zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu.

4. V sobotu 30. července od 11 hodin se na sborové zahradě koná Restaurant Day. Výtěžek z prodeje jídel bude věnován na rehabilitaci mladému muži, který trpí svalovou atrofií. Prosíme, jestli by do čtvrtka někdo mohl posekat trávník a upravit keře za kostelem, kde hlavně budou stánky postaveny.

5. U varhan slouží Alexandr Koukol a presbyterskou službu má Pavel Hamták. Děkujeme. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. A po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.