Ohlášky 23. října 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu. Jako tradičně to budou bohoslužby s připomínkou Dne reformace. Bude vysluhována sv. večeře Páně a sbírka bude celocírkevní na Jubilejní toleranční dar – to znamená na bezúročné půjčky sborům, které opravují nebo staví. Vždy se koná v době výročí Tolerančního patentu – tedy císařské tolerance také nekatolických církví v říši, roku 1781.

2. V týdnu se konají tato shromáždění, ke kterým zveme:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin.

Ve středu v Hořátvi u sestry Češkové biblická hodina; od 19:00.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení od 17:15.

V pátek je státní svátek, proto nebude vyučování dětí ani křestní katecheze.

V neděli, 30. října budou na faře Hovory o víře, tentokrát na téma „Přirozenost a milost.“ Začátek je v 19 hodin.

3. Srdečně zveme na přednášku: Komunikace s rodiči v seniorském věku a jak se vzájemně neztratit

Výlet do psychologie stárnutí, krátká přednáška s besedou. Mgr. T. Cimrmannova, Ph.D.

Přednáška se koná v úterý 8. 11. v 17.30-19 h/Poradna Včera v Obecním domě (boční vchod)/Vstup zdarma. Místa si můžete rezervovat na adrese: nymburk@dementia.cz, sms 776 159 475 

4. Z ústředí církve již je tu předvánoční nabídka. Můžete si pročíst a objednat následující:

– kalendář kostelů 2023 (110 Kč), zapisujte se na Objednávkový list

– předplatné ČB jako vánoční dárek

Dále je tu prosba o finanční podporu časopisu Český bratr. O všem se můžete dočíst na plakátkách na nástěnce.

5. Učitelé NŠ jsou zváni na seminář do Kolína. Koná se v sobotu 5. listopadu. Je třeba se přihlásit.

6. A ještě do pátku potrvá sbírka ručníků a ponožek pro Farní charitu Nymburk. Ručníky a přednostně teplé pánské ponožky shromažďujeme v domečku. Zvoňte na faře, když bude domeček zamčený.

7. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Ohlášky můžete znovu číst také na sborovém webu a zde v kostele na sloupu. Za službu dnes děkujeme Radce a Filipovi Roskovcovým v NŠ, Janu Roskovcovi u varhan a Ireně Opočenské za presbyterskou účast.