Ohlášky – 23. května 2021

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli svaté Boží Trojice. V Hořátvi i v Nymburce se smíme shromažďovat bez omezení. Dále je však potřeba dodržovat obvyklá epidemiologická opatření. Odpoledne, příští neděli, v 15 hodin, jste zváni ke křestním ekumenickým bohoslužbám, při nichž bude pokřtěn druhý syn manželů Hájkových, Tomáš.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý bude od 14 hodin konfirmační cvičení. Od 20 hodin zveme k biblické hodině pro dospělé ještě on-line. Odkaz na připojení najdete na sborových web stránkách.

Ve čtvrtek v 16 hodin mají zde zkoušku zpěváci.

V pátek se nekoná vyučování dětí ani mládež, protože již odpoledne budeme chystat Noc kostelů.

3. Srdečně tedy zveme na Noc kostelů příští pátek 28. května. Program najdete u vchodu na stojanu. Začínáme v 18 hodin. Jako každoročně je dobrý průběh celého večera závislý na pomoci členů sboru. Proto prosíme o pomoc při sekání trávy kdykoli v týdnu a v pátek s přípravou kostela i zahrady u domečku. Své příspěvky k pohoštění můžete ohlásit sestře Šárovcové. Děkujeme.

4. Včera zasedal synod Českobratrské církve evangelické a při něm byla na příští šest let zvolena nová synodní rada takto: synodním seniorem bude br. f. Pavel Pokorný, jeho náměstkem Ondřej Titěra a třetím členem z farářů br. Roman Mazur. Laičtí členové jsou tito: synodní kurátor Jiří Schneider, jeho zástupkyní s. Simona Kopecká a třetí členkou s. Jana Šarounová. Další informace o synodu můžete získat u synodála br. Jana Roskovce.

5. Věnujte pozornost tisku i dalším nabídkám vzadu na stole a na nástěnkách.

6. Prosíme o vaše příspěvky na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Peníze můžete dát buď vzadu do kasičky a zapsat se na listinu nebo poslat rovnou na sborový účet pod VS 5. Prosíme o vaši obětavost ve prospěch sborů, které z těchto darů dostanou příspěvek na své opravy. Sbírka potrvá do konce května.

7. Chrámová sbírka dnes bude věnována na Diakonii ČCE. Je určenana rekonstrukci Speciální školy v Zápolí v Praze-Michli, která přijímá děti, jež jsou jinde odmítány. Dopis náměstka synodního seniora Ondřeje Titěry najdete na nástěnce.

8. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, NŠ vede Alžběta Hájková a presbyterskou službu má Ester Šárovcová a Pavel Hamták. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě.