Ohlášky – 22. srpna 2021

1. Dnes odpoledne jsou nymburští presbyteři zváni k prvnímu jednání se staršovstvem v Chlebích. Budou hovořit o případném spojení s naším sborem.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

3. Po nymburských bohoslužbách –příští neděli – se na dálku spojíme s naším partnerským sborem v Kelsterbachu. Ještě upřesníme, jestli to bude po bohoslužbách asi ve 12 hodin zde, nebo jen každý ze svého domova. Odkaz na platformu, přes kterou spojení bude, zveřejníme během týdne na sborových internetových stránkách.

4. Ve schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout nerozebraná čísla ČB i KJ, také výtisky kázání a další tiskoviny. Na vývěskách u vchodu si všimněte pozvání na seniorátní Polabskou pouť a na koncert do Lysé n. L. Také si můžete pustit přímý přenos ekumenických bohoslužeb pro Moravu postiženou tornádem. Konají se 30. srpna v 19:00. A pořádá je Diakonie.

4. Chrámová sbírka je dnes určena na dílo Páně v našem sboru.

5. U varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Martina Votavová. Děkujeme.

6. Po bohoslužbách vás zveme na zahradu k rozhovorům a k malému občerstvení.