Ohlášky – 22. května 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý od 16 hodin setkání rodičů s nejmenšími dětmi.

Ve středu od 15:30 konfirmační cvičení.

V pátek se ve 14:45 sejdou k vyučování děti. V 18 hodin mládež.

3. Zvlášť zveme k mimořádné příležitosti ve svátek Nanebevstoupení Páně, ve čtvrtek od 18 hodin. Letos se večerní pobožnost bude konat v nymburském kostele.

4. V květnu a červnu probíhá jako každoročně sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Z fondu se pak pomáhá potřebným sborům. Prosíme o vaše dary. Zapisujte se na listině vzadu na stole a peníze skládejte u s. Šárovcové. Nebo můžete dar poslat na účet pod VS 5.

5. Zveme k dalším událostem: Nejprve k úterní besedě nazvané „Dobrovolnictví i pro seniory“. Je to další ze seriálu, který pořádá poradna Dementia. Hostem bude Kateřina Karbanová z Letokruhu. Tentokrát jste zváni do naší presbyterny od 17:30.

Dále jsme 1. června zváni na koncert nymburského komorního orchestru v kostele sv. Jiljí.

A také již ohlašujeme letošní Noc kostelů v pátek 10. června od 18 hodin. Budeme vás opět prosit o pomoc s pohoštěním a stavěním stanů a dalších prací.

6. U varhan dnes slouží Regina Váchová, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Alžběta Hájková. Děkujeme.

7. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. A po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a k rozhovorům.