Ohlášky – 21. srpna 2022

1. Dnes večer se na zahradě nebo na faře konají Hovory o víře. Jste zváni na 18. hodinu.

2. Příští neděli zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka v obvyklou dobu. Po bohoslužbách bude schůzka rodičů nových konfirmandů se sestrou farářkou.

3. V týdnu zveme pouze k úternímu programu rodičů s dětmi na zahradu od 16 hodin.

4. Nabízíme církevní tisk. Vyberte si vzadu v kostele na držácích nebo na stole.

5. Rovněž na stole najdete nabídku stát se členem společenství dárců Diakonie.

6. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Irena Opočenská. Děkujeme.

7. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

8. Po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.