Ohlášky – 21. listopadu 2021

1. Příští neděle bude 1. adventní. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka, při nichž budeme slavit večeři Páně. Odpoledne v 16 hodin na náměstí bude mít s. farářka adventní slovo u rozsvěcení stromu. Od 18 hodin zveme do sboru Křesťanské společenství v Komenského ulici na Adventní Tichou hodinku.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu od 14:30 se sejdou senioři v domečku.

Ve čtvrtek se sejdou zpěváci k nácviku na vánoce. Potom od 18 hodin zveme k „Adventnímu setkání žen s výrobou věnce do kostela.“ V domečku organizuje Jana Hofmanová a Radka Roskovcová.

V pátek mají děti biblickou hodinu. Mládež se o schůzce domluví.

V sobotu pořádá odbor mládeže Poděbradského seniorátu ples v Kutné hoře. Všichni jste srdečně zváni. Pozvánka je vzadu na nástěnce.

3. Včera byla v Brně uvedena do úřadu nově zvolená šestičlenná Synodní rada ČCE. Novým synodním seniorem se stal Pavel Pokorný, bývalý farář ve Střešovicích a kurátorem Jiří Schneider.

4. Dnes již jsou k dispozici výtisky Evangelických kalendářů a biblické úvahy Na každý den 2022, každé za 145 Kč. Také nabízíme Hesla JB 2022 po 40 Kč.

5. Vzadu v kostele si také můžete objednávat dárky z Diakonie Rolnička, nebo nástěnný kalendář kostelů naší církve na rok 2022 a také kalíšky z Jablonce.

6. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Prosíme i o vaše příspěvky na dětskou vánoční slavnost, která bude 4. adventní neděli.

7. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme.