Ohlášky – 21. července 2019

Oznámení:

1. Děkujeme bratru faráři Matějkovi za dnešní službu Slova. S. farářka má dovolenou až do pátku.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce.

3. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. V případě pohřbu je možné se obrátit na faru do Lysé n.L.

4. Vyhlašujeme dobrovolnou sbírku na opravu oken na faře v Nymburce. Bude provedeno zdvojení skel a opraveny rámy. Prosíme, kdo chcete pomoci, abyste peníze poslali buď na účet pod VS 19 nebo v kostele v hotovosti a zapsali se na sběrací listinu.

5. Prosíme o pomoc s vyklízením hořátevské fary. Staršovstvo vyhlašuje zatím dva termíny brigád. Vždy v sobotu od 8. hodin. Nejprve 10 srpna a potom 24. srpna. Budou užitečné pracovní rukavice a oblečení. Kdo by mohl poskytnout větší přívěs pro vyvážení starého nábytku, bude to vítáno. O dopravě do Hořátve se domluvte na faře nebo telefonicky. Děkujeme, že pomůžete. Faru v Hořátvi chystáme k prodeji, protože její nutné opravy i provoz jsou pro sbor příliš drahé. Pro shromažďování v naší Kazatelské stanici hledáme nové prostory, zejména v zimním období.

6. Nabízíme nové číslo ČB a KJ. Můžete přispět do kasičky.

7. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Službu má Tomáš Groll.

8. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.