Ohlášky – 2. října 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, kterou jsme nazvali Jubilejní. Průběh celého dne je napsán v programu, který si můžete vzadu vyzvednout, nebo jej máte elektronicky.

Zdůrazňujeme, že v Nymburce se 9. října bohoslužby mimořádně nekonají, protože budou v Hořátvi, v toleranční modlitebně. Začátek je stejný: v 10:00.

Kdo se nemáte do Hořátve jako dopravit, napište se vzadu na seznam. Odvoz bude zajištěn. Přijďte před náš kostel a můžete jet auty, která budou před vchodem přistavena až do 9:50.

Prosíme, kdo můžete přispět na pohoštění – ať už jídlem k obědu nebo pečivem ke kávě, tak se také zapište a přineste sem buď večer nebo ráno. Hodně nám tím pomůžete při organizaci.

Jen připomínáme už ohlášené: že naším hostem bude bratr synodní senior Pavel Pokorný, který bude u nás sloužit. Dopoledne kázáním. Odpoledne při slavnosti a pak při besedě. Bratr senior rád odpoví na otázky, které si pro něho připravíme.

Přijďte v hojném počtu!

2. V týdnu se konají tato setkání:

V úterý bude na faře schůze staršovstva od 19 hodin.

Ve čtvrtek konfirmační cvičení od 17:15. A potom zkouška zpěvu od 18:15.

V pátek se sejdou děti k biblické hodině ve 14:40 a mládež v 18 hodin.

3. Prosíme zpěváky, aby se hned po bohoslužbách zdrželi v kostele ke zkoušce zpěvu.

4. Dnešní sbírku věnujeme na Sociální a charitativní pomoc, letos určenou pro uprchlíky z Ukrajiny. Děkujeme také za dnešní službu u varhan Regině Váchové, na nedělní škole Veronice Grollové a za službu v kostele presbyterce Alžbětě Hájkové.

5. Po bohoslužbách prosíme několik z vás, abyste připravili prostor v presbyterně k vymalování. Koncem týdne bude zase potřeba uklidit, pověsit záclony a připravit stoly na neděli. Děkujeme za pomoc.

6. U domečku jste zváni na kávu.