Ohlášky – 2. května 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. Informujeme, že z pandemických opatření byla odstraněna klauzule o desetiprocentním kapacitním omezení účastníků bohoslužeb a zrušen byl i zákaz hromadného zpěvu. Nadále bude počet účastníků bohoslužeb omezen pouze nutností dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma příslušníků jedné domácnosti).

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení, od 19 hodin schůze staršovstva. Proto se biblická hodina pro dospělé tento týden nekoná.

V pátek mají v 17 hodin vyučování děti a od 19:30 má schůzku mládež.

4. Vzadu na stole je listina na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Prosíme o vaši obětavost ve prospěch sborů, které z těchto darů dostanou příspěvek na své opravy. Sbírka potrvá celý květen.

5. Příští týden odešleme objednávku nových Evangelických zpěvníků, které by měly být do sborů dodány v adventu. Kdyby ještě někdo chtěl objednat zpěvník, může tak učinit do úterka.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Martina Votavová Děkujeme.

7. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.