Ohlášky – 19. září 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. Dnes po bohoslužbách zveme všechny členy sboru s hlasovacím právem, aby se zúčastnili Výročníhosborového shromáždění (VSS). Po bohoslužbách bude 10-ti minutová pauza a pak se znovu sejdeme zde v kostele. Vzadu na stole se každý účastník, i hosté předem podepíší do seznamu.

3. V příštím týdnu zveme k těmto setkáním:

Ve středu od 14:30 bude v domečku schůzka seniorů.

V pátek zveme děti k biblické hodině, od 14:30 v domečku. A v 18 hodin se sejde mládež.

4. Ve schránkách vzadu u dveří zůstávají nerozebraná čísla církevního tisku. Nabízíme je buď bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek. Najdete tak také kázání z minulých nedělí.

5. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Jindřich Šťastný. Děkujeme.