Ohlášky – 19. dubna 2020

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím z fary a zde jsou sborová oznámení, pošesté jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu epidemie koronavirem bude ještě po dvě neděle i náš kostel zavřený. Podle nového výnosu vlády se nás jako první možnost konání bohoslužeb týká neděle 3. května. Budeme informovat, podle jakého klíče se budeme shromažďovat.

2. Srdečně zveme k sledování bohoslužeb na našich web stránkách. Celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších textů najdete například na www.e-cirkev.cz

Zvláště doporučujeme audio „Slovo na den“ připravené vždy již na 8. hodinu ranní.

3. V týdnu zveme k účasti na sborových setkáních po síti.

nejmladší děti v úterý a v pátek od 10:00

školní děti v pátek od 14:30

mládež v pátek od 18:00

staršovstvo v úterý 28.4. od 19:00

Stačí odkliknout adresu, o kterou si, prosím, napište.

4. Rádi bychom vyšli vstříc vám, kteří byste uvítali otevřený kostel jako tiché místo k modlitbě a meditaci. Stačí, když předem zavoláte a kostel bude pro vás otevřen. K dispozici je číslo 737 814 404 nebo prostřednictvím e-mailu: katrosk@gmail.com

5. Na faře si můžete vyzvednout nebo požádat o dovážku Českého bratra (vložené CD), Kostnických jisker, Protestanta, tištěných bohoslužeb. Kdo nemáte doma Evangelický zpěvník a rádi byste zpívali písně uváděné v přenášených bohoslužbách, můžete si zpěvník také vyžádat.

6. Sborové sbírky, dary či salár, prosíme, posílejte rovnou na účet: 203157120/0600 podle účelu s VS: vaše rodné číslo; nebo zprávu pro příjemce. Děkujeme, že na potřeba sboru pamatujete i v této době.

7. Doporučujeme podívat se na odkaz Diakonie ČCE: jsmesvami.diakonie.cz

Diakonie vyhlásila sbírku na podporu nejvíce postiženým současnou epidemií. Informace najdete pod uvedeným odkazem.

8. Farní charita sv. Mikuláše ve spolupráci se skauty nabízí pomoc seniorům a handikepovaným občanům. Zapojeni jsou i členové sboru. Můžete i na naší faře upozornit na lidi, o kterých víte, že by pomoc potřebovali.