Ohlášky – 19. června 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli . Budou to bohoslužby na závěr školního roku. Proto se sejdeme jen v Nymburce, kázání bude určeno i dětem a budeme slavit svatou večeři Páně. Sbírka bude věnována na fond solidarity, z kterého se přispívá slabším sborům na personální fond.

2. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin

V pátek poslední vyučování dětí od 14:45 a mládež od 18:00.

3. Vyzvedněte si nová čísla ČB.

4. Vzadu na stole se můžete zapsat na sborový pobyt do Herlíkovic v září. Srdečně zveme! Také je tam nabídka letních pobytů v Bělči nebo v Chotěboři, kde jsou ještě nějaká volná místa. Příští neděli jedeme na výlet na Loučeň. Bližší informace u Alžběty Hájkové.

5. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Jana Janů Jeřábková. Děkujeme.

6. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. A po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a malé pohoštění.