Ohlášky – 18. dubna 2021

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Stále platí omezené počty – v Hořátvi 20 a v Nymburce 35 lidí. A prosíme nadále o dodržování všech pandemických opatření.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení, od 20 hodin biblická hodina pro dospělé.

V pátek mají v 17 hodin vyučování děti a od 19:30 má schůzku mládež.

3. Ohlašujeme druhou Potravinovou sbírku, která proběhne v sobotu 24. dubna od 8 do 18 hodin v Nymburce v Albertu. Farní charita bude shromažďovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží pro lidi v nouzi, kterých nyní přibývá. Nákupy můžete skládat také v týdnu v předsíni našeho kostela; tedy od úterka 19. do pátku 23. dubna. Zazvoňte vždy na faře, nebo se ohlaste telefonicky.
Charita také hledá dobrovolníky, kteří by v Albertu pomáhali shromažďovat zakoupené zboží a nakládat je do aut. Děkujeme, že budete pamatovat na potřebné v našem městě.

4. Vzadu na stole nabízíme nové výtisky ČB a KJ a leták Jeronýmovy jednoty.

5. Na připravené listině si také můžete objednat nový Evangelický zpěvník pro sebe, nebo zasponzorovat zpěvníky pro sbor.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Alžběta Hájková.

7. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.