Ohlášky – 18. července 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. V pracovním týdnu se o prázdninách obvyklá shromáždění nekonají.

2. Děkujeme všem, kteří jste dosud přispěli na opravu plotu kolem kostela a fary. Prozatím jsou práce ukončeny. V září ještě bude následovat nahození podezdívky. Až po té zakázku celou zaplatíme. Své případné dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově na faře a zapsat se na listinu.

3. Ze SR zde je oznámení o solidaritě s postiženými v Německu: Milí přátelé v ČCE, pravděpodobně jste zaregistrovali lokální záplavy na západě Německa, které se staly katastrofou nebývalých rozměrů. Myslíme společně na lidi zasažené touto přírodní katastrofou a prosíme o modlitby za všechny, kteří utrpěli ztráty.

Naše církev je v kontaktu s partnerskými církvemi v místě události. Členové synodní rady dnes vyjádřili účast Evangelické církvi ve Falci, Evangelické církvi v Porýní a Evangelické církvi v Hesensku-Nasavsku a ujistili je o připravenosti pomoci. Prosíme všechny farní sbory ČCE o modlitby za zasažený region. Prosíme také o solidaritu a pomoc, pokud budou vypsány humanitární sbírky, v tom případě brzy přineseme aktuální informace.“

4. Na nástěnce vzadu najdete informace o možnostech podpory postižených na Jižní Moravě prostřednictvím Diakonie.

5. V nových schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout nové číslo ČB věnované rodině. K dispozici jsou i jiné tiskoviny.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Tomáš Groll.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru

8. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku.