Ohlášky – 17. října 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

2. V týdnu zveme do Hořátve k biblické hodině, která se koná ve středu od 19 hodin u s. Češkové doma. Kdo by chtěl přistoupit do auta v Nymburce, může předem zavolat s. farářce.

Schůzka seniorů je přeložena na další týden.

V pátek budou mít biblickou hodinu děti, od 14:30 v domečku. Mládež se setká místo pátku v neděli 24. 10.

4. Sbírka z neděle Díkčinění za úrody určená na Sociální a charitativní pomoc vynesla 2915 Kč v Nymburce a 650 Kč v Hořátvi. Za všechny dary děkujeme.

5. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

6. U varhan dnes slouží Regina Váchová, nedělní školu učí Martina Votavová a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme.