Ohlášky – 17. května 2020

Milí bratři a sestry, poslyšte dnešní oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli: do Hořátve, do kostela od 8:30 a od 10:00 sem do Nymburka. Počítejte s tím, že tak jako na jiných místech, i ve sboru budeme dbát všech hygienických opatření a prosíme, abyste používali připravenou dezinfekci rukou.

2. Mnozí jste asi v době epidemie sledovali celocírkevní nabídku bohoslužeb a dalších programů na internetu na adrese: www.e-cirkev.cz i nabídku sborovou. Jsme za to vděčni; v čase nouze jsme tak nebyli úplně odříznuti od společenství církve a výkladu Písma. Kdo jste neměli příležitost přečíst si Pastýřský list synodního seniora, br. Daniela Ženatého, můžete si jej vzadu vyzvednout. Je tam několik výtisků. Rovněž nabízíme nerozebraný církevní tisk.

3. Z poděbradského sboru přišlo pozvání na úterní besedu s religionistou Pavlem Hoškem; v kostele od 19 hodin; tou dobou i elektronicky na adrese poděbradského sboru. Rovněž v Poděbradech byl dnes při bohoslužbách instalován bratr farář Martin Fér k dalšímu volebnímu období za seniora Poděbradského seniorátu.

U nás bude ve středu biblická hodina znovu přes internet od 20:00. Tak se účastníci dohodli se s. farářkou.

Každý je zván, aby se připojil přes odkaz https://meet.jit.si/ccenymburk

Ve čtvrtek, 21. května, bude v Hořátvi na faře pobožnost k svátku Nanebevstoupení Páně. Zveme i nymburské, aby přijeli a podpořili tak naši kazatelskou stanici. Začátek je v 18 hodin.

V pátek se sejdou školní děti v domečku od 14:30 a v 18 hodin má schůzku mládež.

4. Již dnes srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám na Svatodušní pondělí 1. června v 18 hodin. Sejdeme se v Husově sboru spolu s bratry a sestrami z dalších nymburských církví. Kázat bude letos naše s. farářka.

5. Děkujeme všem, kteří jste přispívali na sbírky i v nouzové době. Máme radost, že i když se o velikonocích nemohly konat bohoslužby, přece sbírkou na dálku náš sbor vybral na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty o 3000 Kč víc než loni. Sboru v Hranicích na Moravě jsme tak mohli na jejich opravy kostela odeslat více než 7000 Kč.

Prosíme, abyste kromě pravidelných plateb saláru pamatovali i na sbírku darů na JJ, z nichž se poskytují sborům půjčky na stavby. Tato sbírka trvá do konce května. Můžete peníze buď odeslat na sborový účet s příslušným VS (VS 914100) nebo v hotovosti na sběrací listinu vzadu na stole. Děkujeme.

6. Tyto ohlášky najdete na internetových stránkách (www.nymburk.evangnet.cz) i vzadu v kostele, pověšené na sloupu – pokud byste se k některé informaci chtěli vrátit.