Ohlášky – 16. května 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám 23. května na Svatodušní neděli. V Hořátvi i v Nymburce bude vysluhována svatá večeře Páně. Sbírka bude věnována na Diakonii ČCE.

Můžeme se shromažďovat bez omezení. Dále je však potřeba dodržovat obvyklá epidemiologická opatření.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí v 19:00 se online sejde mimořádně staršovstvo.

V úterý bude od 14 hodin konfirmační cvičení. Od 20 hodin zveme k biblické hodině pro dospělé ještě on-line. Odkaz na připojení najdete na sborových web stránkách.

V pátek mají prezenční vyučování děti od 14:30 a mládež bude od 18:00.

3. Děkujeme rodičům a zvláště Martinovi Halaškovi, že včera připravil další hru pro děti venku. Také děkujeme vám, kteří jste minulý týden sekali trávu, uklízeli kostel i domeček a spravovali vrátka.

4. Vyzvedněte si nová čísla KJ a ČB na téma Mládež. Objednávky Nového evangelického zpěvníku byly prodlouženy do začátku června. Podívejte se na svou objednávku na nástěnce, zkontrolujte, případně se zapište další.

5. Srdečně zveme na Noc kostelů v pátek 28. května. Program najdete u vchodu na stojanu. Prosíme, kdo by mohl přispět k pohoštění, tak aby se hlásil u s. Šárovcové.

6.Plánujeme a zveme vás i letos k víkendovému pobytu v Herlíkovicích, v Horském domově. Termín je 10. – 12. září. A již nyní se můžete přihlašovat na listinu zájemců. Plakát s informacemi je tu k dispozici.

Vzadu na stole je listina na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu. Příspěvek můžete také poslat rovnou na sborový účet pod VS 5. Prosíme o vaši obětavost ve prospěch sborů, které z těchto darů dostanou příspěvek na své opravy. Sbírka potrvá celý květen. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

7. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, NŠ vede Tereza Cimrmannová a presbyterskou službu má Martina Votavová. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě.