Ohlášky – 15. března 2020

Bratři a sestry, zde jsou sborová oznámení, poprvé jen ve virtuální podobě:

1. Z důvodu stavu nouze až do odvolání jsou z nařízení vlády zrušena všechna veřejná shromáždění, také bohoslužby a jiná setkání v týdnu.

2. Se zármutkem oznamujeme, že minulé pondělí náhle zemřela sestra Jaroslava Fidrmucová. Rozloučení s ní se koná v našem kostele v úterý, 17. března ve 13:00. Dosud konání pohřbů zrušeno nebylo. Je však třeba sledovat zprávy a případné změny.

3. Posíláme odkaz na pastýřský list, který bratr synodní senior Daniel Ženatý poslal a je určen do všech sborů, na Facebooku: https://www.facebook.com/notes/%C4%8Deskobratrsk%C3%A1-c%C3%ADrkev-evangelick%C3%A1/past%C3%BD%C5%99sk%C3%BD-list-synodn%C3%ADho-seniora-%C4%8Deskobratrsk%C3%A9-c%C3%ADrkve-evangelick%C3%A9/2488600938059077/

na webu e-cirkev.cz: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm

4. Po celé postní období probíhá dobrovolná celocírkevní sbírka na mateřskou školu v Bejrútu. Organizuje Diakonie ČCE a zaštiřuje Synodní rada. Dary je nyní možné posílat na sborový účet číslo 203157120/0600, s variabilním symbolem vašeho rodného čísla a se zprávou pro příjemce: postní sbírka. Děkujeme.

5. Sborová brigáda na zahradě a v domečku byla svolána na sobotu 4. dubna od 9:00. Prosíme, aktuálně si ověřte na faře, jestli se sejdeme.

6. Sbírka na církevní tisk z minulé neděle vynesla v Nymburce 2.170 Kč a v Hořátvi 160 Kč. Za vaše dary děkujeme.