Ohlášky – 14. srpna 2022

1. Příští neděli zveme k bohoslužbám do Hořátve od 8:30 a do Nymburka v 10:00.

2. V týdnu připravujeme tato setkání, na která srdečně zveme:

V úterý mají svůj program rodiče s dětmi. Na zahradě se sejdou v 16 hodin.

Rovněž v úterý, výjimečně ne ve středu, se ve 14:30 setkají senioři.

V pátek 19. srpna pořádáme „přespávačku“ na sborové zahradě. Děti i rodiče jsou zvány na 17 hodinu. S sebou ať si vezmou večeři, karimatku, spacák a v případě potřeby stan. Informace získáte u Martiny Votavové.

3. Na příští neděli 21. srpna od 19 hodin ohlašujeme večerní Hovory o víře. Podle počasí se setkáme buď na zahradě, nebo u Roskovcových na faře.

4. Nabízíme nerozebraný církevní tisk. Vyberte si vzadu v kostele na držácích nebo na stole.

5. Rovněž na stole najdete nabídku stát se členem společenství dárců Diakonie.

6. U varhan slouží Jan Roskovec a presbyterskou službu má Pavel Hamták. Děkujeme.

7. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

8. Po bohoslužbách jste zváni na zahradu ke kávě a rozhovorům.