Ohlášky – 14. listopadu 2021

1. Dnes odpoledne bychom rádi zahájili nový seriál nedělních besed. Zveme na 15. hodinu do presbyterny. První téma nese název: „Kdo by (ne)chtěl stárnout doma? A co pro to udělat?“

Moderuje Tereza Cimrmannová, z poradny Včera. Plakátek je k dispozici. Program je pro každého, nechte se pozvat, nebo pozvěte další.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu od 14:30 se sejdou senioři v domečku. Od 19 hodin bude biblická hodina v Hořátvi.

Ve čtvrtek se sejdou zpěváci k nácviku na vánoce.

V pátek mají děti biblickou hodinu a mládež svou schůzku.

V sobotu se sejdou konfirmandi a odpoledne se v Brně koná instalace nové synodní rady do úřadu.

Příští neděli srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve i do Nymburka.

3. Včera jsme se v dejvickém sboru rozloučili s někdejším členem sboru našeho, Milanem Kratochvílem. Mysleme v modlitbách na jeho zarmoucenou rodinu.

4. Z nymburské Farní charity jsme dostali takovouto nabídku: Charita hledá pracovníka nebo pracovnici na částečný úvazek v sociálních službách, konkrétně v péči o klienty. Případné doplnění kvalifikace je možné i pomocí kurzu. Případný zájemce nechť se hlásí u s. farářky nebo přímo na Charitě u paní Červené.

Farní charita se také připojuje k Národní potravinové sbírce, 20. listopadu. V týdnu od 15. do 19. listopadu můžete přinášet trvanlivé potraviny do předsíně našeho kostela. V sobotu 20. 11. do Alberta. Hledají se také dobrovolníci, kteří by v Albertu potraviny přebírali.

5. Máme tu ještě jedno pozvání: 25. listopadu, ve čtvrtek od 18 hodin k „Adventnímu setkání žen s výrobou věnce do kostela.“ K setkání zveme do domečku. Organizuje Jana Hofmanová a Radka Roskovcová.

6. Vzadu v kostele si můžete objednávat dárky z Diakonie Rolnička, nebo nástěnný kalendář kostelů naší církve na rok 2022 a také kalíšky z Jablonce. Prosíme i o vaše příspěvky na dětskou vánoční slavnost, která bude 4. adventní neděli.

6. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

7. U varhan dnes slouží Regina Váchová, nedělní školu učí Veronika Grollová a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme. (Zpráv je mnoho: můžete si je připomenout vytištěné na sloupu zde, nebo na internetu.)