Ohlášky – 14. května 2019

Květná neděle – 14. dubna 2019

Čtení: Za 9,9–12a Účast:

Kázání: J 12,12–19 Sbírka:

Písně: 638; 680; S 74; 632; 176

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám na Velký pátek, 19. dubna od 10 hodin dopoledne. Konají se jen v Nymburce, protože budou natáčeny českou televizí. Prosíme, abyste přišli v hojném počtu a sedli si do lavic 10 minut před 10 . hodinou (9:50 již v lavicích). Bohoslužby se čtením pašijí budou probíhat, jak jsme zvyklí. Bude při nich vysluhována sv. večeře Páně. Kázáním nám poslouží bratr synodní senior Daniel Ženatý, představitel naší církve.

Další velikonoční bohoslužby se budou konat, jak bylo ohlášeno v Evangelickém Poslu.

2. Děkujeme za odvedenou práci těm z vás, kteří přišli na druhou brigádu i včera.

3. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý bude zkouška zpěvu na velikonoce. V 17 hodin na faře.

Ve středu se sejdou senioři, ve 14:30 v domečku. Biblická hodina pak nebude.

Ve čtvrtek nebude ani v Hořátvi.

4. Dnes po bohoslužbách se těšíme, že zůstaneme spolu a zveme na oběd. Děkujeme všem, kteří jej připravují. Do Hořátve odjedeme po obědě, tak abychom tam byli před 14. hodinou a mohli se zúčastnit slavnosti k otevření modlitebny po opravách. Přihlaste se br. kurátorovi a dalším řidičům (T. Groll, F. Roskovec, E. Šárovcová… – vstanou), kdo potřebujete odvézt. Srdečně zveme!

5. Vzadu na stole je připraveno nové číslo ČB (30 Kč) a KJ. Můžete přispět do kasičky. Nezapomínejte, prosíme, ani na trvalou sbírku pro našeho studenta z Bangladéše, Tomala Biswase.

6. Diakonie v Opolanech děkuje za sbírku, kterou jsme jim v postu věnovali. Pořídí za ni žehličku a varnou konvici.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Službu má Jana Janů Jeřábková. Chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Nově: Nedělní ohlášky najdete vždy vyvěšené na sloupu u dětského koutu.