Ohlášky – 13. června 2021

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Sestra farářka bude mít dovolenou. Zastoupí ji kazatel, bratr Pavel Rybín.

2. Příští neděli se také koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty, letos na Mělníce. Náš sbor zastoupí br. kurátor Hamták.

3. Příští týden se konají pouze tato setkání:

V úterý konfirmační cvičení. Již se nebude konat biblická hodina on-line. O další prezenční biblické budete včas informováni.

V pátek mají vyučování děti od 14:30 a mládež od 18 hodin.

4. Děkujeme rodičům Roskovcovým za finanční dar sboru při příležitosti křtu syna Samuela.

5. Věnujte pozornost tisku i dalším nabídkám vzadu na stole a na nástěnkách. Například 20. června jsme zváni do Libice k oslavám 125 let od postavení kostela.

6. Prosíme o vaši obětavost při dlouhodobé sbírce na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu. Děkujeme.

7. Dnes u varhan slouží Jaroslav Wagner, NŠ vede Irena Opočenská a presbyterskou službu má Tomáš Groll. Děkujeme.

8. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na fond solidarity se sbory, které nezvládnou uhradit celou letošní částku 200 tis Kč do Personálního fondu.

9. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku na zahradě.