Ohlášky – 12. září 2021

1. Za dnešní službu Slova děkujeme br. Janu Roskovcovi. S. farářka je na sborovém pobytu v Herlíkovicích.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Hned po bohoslužbách se zde v kostele bude konat Výroční sborové shromáždění (VSS), které bylo kvůli covidu odloženo. Prosíme všechny členy s hlasovacím právem, aby se zúčastnili. Tentokrát však nebudou čteny výroční zprávy. Jsou k dispozici již od jara na sborovém webu. Kdo chcete, můžete si vzít výtisk a přečíst si zprávy doma, případně si u s. farářky vyžádat výtisky další. Zkontrolujte seznam členů po jeho aktualizaci staršovstvem. Vše najdete vzadu na stole. Při shromáždění budeme tedy číst a schvalovat jen zprávu finanční a rozpočet na rok 2021. Bude též třeba splnit zadání z loňského VSS a odhlasovovat některé investice. Jistě bude i prostor k dotazům a rozhovoru.

3. V příštím týdnu začínáme zvát k obvyklým setkáním:

Ve středu k biblické hodině do Hořátve. Prosíme, kdo chcete jet, abyste dali vědět sestře farářce a můžete přistoupit do auta. Sejdeme se ve 20:00 u s. Češkové.

V pátek zveme poprvé děti k biblické hodině, od 14:30 v domečku. A v 18 hodin se sejde mládež.

4. Ve schránkách vzadu u dveří zůstávají nerozebraná čísla církevního tisku. Nabízíme je buď bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek.

5. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.

6. Sbírka z minulé neděle pro školy Evangelické akademie vynesla 4 490 Kč. Za vaše dary děkujeme.

7. U varhan dnes slouží Regina Váchová a nedělní školu učí Tereza Cimrmannová.