Ohlášky – 12. června 2022

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Před bohoslužbami ráno, v 9 hodin, se v kostele koná první z rozhovorů členů sboru nad výběrem nového kazatele na období od roku 2025 nebo 2026. Jste zváni.

2. Děkujeme všem, kteří jste pomáhali při organizaci a zajišťování páteční Noci kostelů. V Nymburce do kostela přišlo celkem 205 lidí.

3. V týdnu jste zváni k těmto shromážděním:

V úterý setkání rodičů s nejmenšími dětmi od 16 hodin

Ve středu schůzka seniorů na faře od 14:30.

Ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 19:00.

V pátek vyučování dětí od 14:45 a mládež od 18:00.

4. V příštím týdnu bude vymalována předsíň kostela. Celá práce zadaná firmě bude stát 15 tis Kč. Prosíme, aby několik z vás hned po bohoslužbách vyklidilo předsíň pro malíře.

5. Z poslední schůze staršovstva informujeme: Promýšleli jsme rozvojový plán sboru do budoucna, tentokrát „o katechezi a dobrém příkladu pro děti a mládež“. Pomoc ukrajinským hostům do budoucna. Zastoupení s. farářky o letní dovolené. Podzimní výročí našich dvou sborů. A mnoho dalšího.

6. Vzadu na stole se můžete zapsat na sborový pobyt do Herlíkovic v září. Srdečně zveme! Také je tam nabídka letních pobytů v Bělči nebo v Chotěboři, kde jsou ještě nějaká volná místa.

7. Sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu, vynesla 10 100 Kč a byla odeslána. Děkujeme všem, kdo přispěli.

8. U varhan dnes slouží Jan Roskovec, nedělní školu učí Josef Koláčný a presbyterskou službu má Jana Janů Jeřábková. Děkujeme.

9. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. A po bohoslužbách zveme na zahradu na kávu a malé pohoštění.