Ohlášky – 11. dubna 2021

Milí bratři a sestry, vyslechněte oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka. Stále platí omezené počty – v Hořátvi 20 a v Nymburce 35 lidí. A prosíme nadále o dodržování všech pandemických opatření.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním on-line:

V úterý od 14 hodin konfirmační cvičení, od 20 hodin biblická hodina pro dospělé.

V pátek mají v 17 hodin vyučování děti a od 19:30 má schůzku mládež.

3. Z poslední schůze staršovstva informujeme o následujícím:

Staršovstvo znovu muselo odložit výroční sborové shromáždění. Zprávy o práci ve sboru si můžete přečíst na internetových stránkách.

Souhlasilo se zveřejněním výše salárů, ovšem anonymně. Najdete je brzy na nástěnce.

Budeme i dále půjčovat kostel k bohoslužbám Křesťanskému společenství.

I letos v teplém období chceme opravovat naše budovy v Nymburce i v Hořátvi. Podrobnosti získáte u presbyterů.

4. Včera proběhla venkovní hra pro děti. Děkujeme rodičům: Martině Votavové, Halaškovým a Hájkovým, že ji připravili a dětem udělali radost. Své pozdravy děti napsaly na lístky, které si můžete prohlédnout – vyvěšené na mříži v kostele.

5. Vzadu na stole nabízíme výtisky ČB a KJ a leták Jeronýmovy jednoty. Na připravené listině si také můžete objednat nový Evangelický zpěvník pro sebe, nebo zasponzorovat zpěvníky pro sbor.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Irena Opočenská.

7. Chrámová sbírka dnes bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Děkujeme za vaše dary.