Ohlášky – 11. července 2021

1. Za dnešní službu Slova děkujeme sestře Mirjam Markové, absolventce Evangelické teologické fakulty. S. farářka začíná dnes týdenní dovolenou. V případě pohřbu ji zastoupí br. farář Pešout z Lysé.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. V pracovním týdnu se o prázdninách obvyklá shromáždění nekonají.

3. Prosíme o vaši obětavost při dlouhodobé sbírce na opravu plotu kolem celého areálu. Rozpočet na zděné části plotu je 250 tis Kč. Své dary můžete buď poslat na účet sboru pod VS 6 a nebo složit hotově u s. Šárovcové a zapsat se na listinu. Děkujeme sboru Křesťanská společenství za dar 18 500 Kč na tuto opravu.

4. Na nástěnce vzadu najdete informace o možnostech podpory postižených na Jižní Moravě prostřednictvím Diakonie.

5. V nových schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout KJ, ČB a jiné tiskoviny.

6. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Martina Votavová.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru

8. Po bohoslužbách zveme na kávu u domečku.