Ohlášky – 1. září 2019

Oznámení:

1. Dnes po bohoslužbách zveme na zahradu – děti ke hrám a dospělé k besedě u malého pohoštění. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V úterý od 19:00 se koná schůze staršovstva. Děti i mládež se sejdou až o týden později: v pátek 13. září.

3. Příští víkend bude část členů sboru i se s. farářkou v Herlíkovicích. Zde poslouží seniorátní farářka, sestra Míla Hofmanová

4. Tentýž víkend, konkrétně v sobotu 7. září se v Poděbradech koná Polabská evangelická pouť. Celodenní program od 9:30 zahrnuje přednášky pro dospělé, program pro děti, občerstvení i koncert. Pro snadnější organizaci je dobré se přihlásit předem. Plakátek s informacemi je v několika výtiscích vzadu na stole. Vezměte si jej.

5. Na nástěnce si prohlédněte rozpis ekumenických biblických hodin. První se koná 18. září od 18 hodin na naší faře.

6. Kdo byste rádi přispěli na opravu oken na faře v Nymburce, můžete poslat peníze buď na účet sboru pod VS 19 nebo složit v kostele v hotovosti a zapsali se na sběrací listinu. Děkujeme.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Nabízíme časopis ČB a KJ. Chrámová sbírka bude věnována na školy Evangelické akademie.