Ohlášky – 1. srpna 2021

1. Děkujeme bratru faráři Pešoutovi za službu Slova. Naše s. farářka dnes slouží v jeho sboru v sboru, v Lysé n. L.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve i do Nymburka.

3. Za finanční dar děkujeme novomanželům Hrstkovým, kteří zde byli včera oddáni. Také děkujeme vám, kteří jste uklidili kostel a posekali trávu. Prosíme, pokud je někdo i v srpnu ochoten s úklidem pomoci, aby se hlásil na faře a domluvil se o termínu.

4. Děkujeme vám, kteří jste minulou neděli přispěli do mimořádné humanitární sbírky na podporu postiženým po záplavách v Německu. V Nymburce jsme vybrali 3 277 Kč. Je možné dál přispívat – jak do Diakonie v Německu tak do Diakonie u nás, odkud budou prostředky použity pro postižené na Jižní Moravě. Informace o číslech účtů najdete na internetových stránkách sboru: www.nymburk.evangnet.cz

5. Sestra farářka vyřizuje informace z našeho partnerského sboru v Kelsterbachu: Velmi děkují, že jsme na ně v modlitbách mysleli a do Německa poslali pomoc. V Kelsterbachu se řeka Mohan nevylila z břehů a žádné nebezpečí je tam neohrozilo. Brzy by s námi chtěli uspořádat besedu on-line, která by měla alespoň trochu nahradit návštěvu, kterou jsme u nich toto léto odmítli. Termín a způsob připojení včas oznámíme.

6. V nových schránkách vzadu u dveří si můžete vyzvednout nerozebraná čísla ČB i KJ, také výtisky kázání a další tiskoviny.

7. Dnes u varhan slouží Jan Roskovec, presbyterskou službu má Pavel Hamták.

8. Po bohoslužbách nás dnes na kávu a pohoštění zve sestra Havránková.