Ohlášky – 1. prosince

Oznámení:

1. Dnes se koná ekumenická Tichá hodinka – ve sboru Křesťanská společenství ul. Komenského. Je to příležitost k adventnímu ztišení a modlitbám v prostředí křesťanů nymburských církví. Jsme srdečně zváni. Začátek je v 18 hodin.

2. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí mimořádně zkouška zpěvu, od 16:30 hodin.

V úterý se koná schůze staršovstva, od 19:00.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi, od 18:00.

V pátek ve 14:30 se sejdou jen starší děti, které vystupují v divadle „Kdo má dnes narozeniny?“

Mládež tentokrát pojede na seniorátní předvánoční setkání do Poděbrad, od 18:00.

Příští neděli zveme k nám do kostela na koncert pěveckého sboru Hlahol. Začátek je již v 16:00. Vstupné dobrovolné.

A 2. neděli adventní zveme k pravidelným bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka. Sbírka bude věnována Evangelické diakonii Střední Čechy.

3. Vzadu na stole jsou nová čísla ČB a KJ. Také jsou tam výtisky Adventního Posla nadepsané jmény pro bratry a sestry, kteří jej nedostávají elektronicky.

4. Nabízíme Evangelické kalendáře 2020 a pobožnosti Na každý den 2020 po 140 Kč.

5. Budeme rádi, když přispějete na vánoční nadílku pro děti. Vánoční slavnost se koná 4. adventní neděli. Listina darů je vzadu na stole. Připravujeme 60 balíčků. Zvány jsou opět i děti z dětského domova. Je možné složit dar hotově nebo na účet sboru pod VS 22. Děkujeme.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Alžběta Hájková. Službu má Jana Janů Jeřábková.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.

A připomínáme, že dnes po bohoslužbách bude zde v kostele zkouška dětí na vánoční slavnost.