Ohlášky – 1. března 2020

Oznámení:

1. Dnes se na faře sejde střední generace. Začátek je v 19 hodin a téma, které si připraví br. Jan Roskovec, je nazváno: Panovat nebo sloužit.

2. Během týdne se konají tato shromáždění:

V úterý se poprvé sejdou zpěváci ke zkoušce na velikonoce: od 17:00. A od 19:00 bude schůze staršovstva.

Ve čtvrtek zveme na biblickou hodinu do Hořátve od 18:00.

V pátek se sejdou děti ve 14:30. Mládež má schůzku od 18:00.

3. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka v obvyklou dobu. Příští neděli vykonáme sbírku na celocírkevní tisk. Z dopisu SR cituji:

„Tato sbírka se užívá k úhradě výtisků ČB, které se rozesílají zdarma – např. do věznic, do škol Evang. akademie atd. Dále je používána na úhradu nákladů CD s písněmi z připravovaného evangelického zpěvníku. K tíži fondu jdou honoráře autorům a grafikům. Dále z těchto peněz podporujeme vydávání Sbírky kázání a katechetických pomůcek pro práci s dětmi, přípravu výroční zprávy a celocírkevních kampaní. V loňském roce sbírka vynesla 406 908 Kč. I letos vás prosíme o vaši obětavost.“ Za SR ČCE podepsán Pavel Pokorný, náměstek synodního seniora.

4. Po celé postní období bude v kostele probíhat dobrovolná sbírka na mateřskou školu v Bejrůtu. Sbírku organizuje a zaštiťuje Diakonie ČCE. Své dary, prosíme, dávejte do připravené kasičky-kufříku. Kdo chce, může se zapsat na sběrací listinu a dar mu bude pak připočítán k ostatním během roku kvůli daňovému odpisu.

5. Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na neděli 15. března po bohoslužbách. Na programu bude volba nových presbyterů. Kandidátka je k dispozici vzadu na stole. Rovněž seznam členů s hlasovacím právem. Dále bude třeba schválit zprávy o životě a stavu sboru za rok 2019. Nakonec bude otevřen rozhovor a budeme hlasovat o tom, jestli místo prodané fary v Hořátvi máme stavět novou sborovou budovu.

6. Na zadních stolech je pro vás připraven církevní tisk. Zvláště doporučujeme nová čísla ČB a KJ. K dispozici jsou letáky Synodní rady: Léto s ČCE. Můžete se přihlásit na letní tábor J.A.Komenského do Bělče nad Orlicí. Další informace jsou na faře.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Anička Jeřábková. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.