Opětovné slavení bohoslužeb v Nymburce a Hořátvi

První bohoslužby se uskuteční v Hořátvi 3. května od 8:30 pro 15 osob, v Nymburce od 17. května pro 30 osob.

Staršovstvo sboru rozhodlo, že v souladu s uvolňováním preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem budou bohoslužebná shromáždění v nymburském sboru postupně obnovena.Bohoslužby je možné organizovat pouze za přísných hygienických a organizačních opatření:
– povinné rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti
– dezinfikování rukou při příchodu
– roušky nebo jiná adekvátní ochrana úst a nosu
– zákaz podávání rukou a pozdravení pokoje
– větrání a dezinfekce prostor po skončení… atd.).
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor

O obnovení pravidelného programu v týdnu zatím rozhodnuto nebylo. Všichni jsou zváni k on-line setkáním přes web meet.jit.si Více informací u sestry farářky.

  • Setkání sboru při vlastní kávě a čaji – v neděli 11:00
  • Zamávání nejmladších dětí – úterý a pátek od 10:00
  • Bibliseda“ (biblická beseda pro dospělé) – středa od 20:00
  • Školní děti – pátek od 14:30
  • Mládež – pátek od 18:00

Bohoslužby 26. 4. budou opět připraveny v audio i textové podobě na webu sboru.